Myśli o winie

WINO ma dla każdego inne znaczenie. Dla niektórych jest tylko napojem odurzającym dla zapomnienia trudności życia. Dla innych magiczną esencją spirytualną, stanowiącą rytuał i święto. Kluczem do przejścia pomiędzy światem fizycznym i duchowym, do odpoczynku i ukojenia.


Kép

 

Sakralny trunkiem, którego spożycie prowadzi do innego stanu świadomości, do poznania świata wyższych wymiarów. Spirytualna magia wina ujawnia się tylko ludziom godnym tego, wybranym. Porównywane niejako z rumakiem Táltos, który na oko przeciętnego człowieka jest tylko pożałowania godną szkapą, lecz na spojrzenie jego czułego gospodarza przeistacza się we wspaniałego białego rumaka, zabierającego go na skrzydłach w mityczną podróż.

W kulturach archaicznych wino zawsze symbolizowało krew. A krew na płaszczyźnie duchowej oznacza duchowość, co jest jednoznaczne z życiem i istenienim. Dlatego też język węgierski nazywa wino tak niebywale trafnie trunkiem ogrzewającym duszę.

 
Winnica
Winnica Dimenzió (Wymiar) jest rezultatem wieloletniego świadomego wysiłku. Jej podłoże profesjonalne wywodzi się z wieli dziesiątków lat doświadczeń wyniesionych z Instytutu Badań nad Uprawą Winorośli i Produkcją Win oraz z najnowszych rozwiązań technicznych wyprzedzających poziom technologiczny swej epoki. Zamiarem było stworzenie za pomocą winnicy związku pomiędzy przeszłością a przyszłością, spajając tradycję z przyrodą i techniką. I tak też staraliśmy się rozbudzić ze snu Kopciuszka prawie już zapomniane tradycyjne gatunki winorośli prowadząc ich przetwórstwo najnowocześniejszymi i najdelikatniejszymi technologiami. Centrum winnicy mieści się w Miklóstelep, większość przynależących plantacji należała niegdyś do Instytutu Badań nad Uprawą Winorośli i Produkcją Win, w okolicach gdzie uprawa winogron sięga wilowiekowej tradycji.
 
Miejsce

Przodkowie Węgier zasiedlający kraj już za rogatkami miasta Kecskemét napotykali winorośle, które zostały tutaj zasadzone w III. w. za czasów cesarza rzymskiego Walencjusza. Kronikarz węgierski Anonymus wspominał o okolicach jako „Jezioro Grusz”, „Las Owocowy”, od tamtej pory pozostała nazwa „Złotego Piasku”. W akcie donacyjnym króla I. Gézy (1074-1077) miejsce będące pograniczem, bywa określane epitetem „Ogród winogronowy królowej”. Słońce jest symbolem stworzenia, istnienia i życia. Jest czynnikiem życiodajnym dla każdego istnienia, dlatego też liczba godzin słonecznych ma decydujące znaczenie w przyrodzie. W okolicach Kecskemét jest ona wybitnie wysoka w porównaniu z resztą kraju. Owoce tutaj rosnące noszą w sobie działanie słońca stwórcy, co w dużym stopniu wpływa na charakter tutejszych win. Każdy naród posiada własną historię, religię, świat baśń i wierzeń. My urodziliśmy się jako Węgrzy i czujemy, iż jest naszym obowiązkiem pielęgnować tą prastarą kulturę. Przyświeca nam cel by poprzez wina wydobyć na powierzchnię, pielęgnować, zachować owe tradycje. Dlategoż wybraliśmy dla naszych win nazwy najlepiej je charakteryzujące, pochodzące z tego kręgu kulturowego. Podczas degustacji win pomyślmy o przesłaniu zawartym w nazwach.

 
Tradycja

Każdy naród posiada własną historię, religię, świat baśń i wierzeń.
My urodziliśmy się jako Węgrzy i czujemy, iż jest naszym obowiązkiem pielęgnować tą prastarą kulturę. Przyświeca nam cel by poprzez wina wydobyć na powierzchnię, pielęgnować, zachować owe tradycje. Dlategoż wybraliśmy dla naszych win nazwy najlepiej je charakteryzujące, pochodzące z tego kręgu kulturowego. Podczas degustacji win pomyślmy o przesłaniu zawartym w nazwach.

 
Nazwy

Język węgierski jest piękny, czysty i ekspresyjny, toteż nazwy wiernie odzwierciedlają najbardziej charakterystyczne właściwości danego wina. Po spożyciu pierwszego łyka pozwólmy zwyczajnie by rosnące w nas uczucie rozprzestrzeniło się zgodnie ze wskazaniami zawartymi w nazwach win po naszym ciele, duszy, wówczas być może da się wyczuć, co właściwie mieliśmy na myśli.

Widniejąca na etykiecie prastara symbolika rodem z bębna „Táltos”-a, czyli szamana, symbolizuje przejście pomiędzy światem wyższym a niższym, związek z innym wymiarem, którego może nawet doświadczymy po spożyciu wina.

 
Jak i dlaczego?

Wina nasze tworzymy w zupełnie specyficznym systemie, którego korzenie sięgają archaicznego, kosmologicznego światopoglądu narodu węgierskiego. Wierzenia te spostrzegają wszechświat jako żywy stwór, w którym z każdą żywą istotą należy się obchodzić z odpowiednią pokorą, szacunkiem, mądrością, gdyż każda żywa materia posiada duszę. Podczas pielęgnacji naszych win, w płaszczyźnie codzienności podejście to urzeczywistnialiśmy poprzez wprowadzenie „Technologii przyjaznej produktowi”. Jest to kompleksowy i logiczny system technologiczny, oparty na prawach przyrody i zdrowym rozsądku, szanujący ducha natury. Jego założeniem jest to, iż dopuszczamy naturalny przebieg zachodzących procesów i jedynie małymi kroczkami próbujemy harmonizować, dostrajać je w celu uzyskania produktu o wymarzonej jakości. Delikatne, kompleksowe procesy da się wydobyć bez uszczerbku, jedynie za pomocą najnowocześniejszych technologii. Wymaga to ścisłej symbiozy pomiędzy człowiekiem, przyrodą, technologią i tradycją. To jej zawdzięczamy unikalny i specyficzny świat smaków i aromatów naszych win.