Winnica
Winnica Dimenzió (Wymiar) jest rezultatem wieloletniego świadomego wysiłku. Jej podłoże profesjonalne wywodzi się z wieli dziesiątków lat doświadczeń wyniesionych z Instytutu Badań nad Uprawą Winorośli i Produkcją Win oraz z najnowszych rozwiązań technicznych wyprzedzających poziom technologiczny swej epoki. Zamiarem było stworzenie za pomocą winnicy związku pomiędzy przeszłością a przyszłością, spajając tradycję z przyrodą i techniką. I tak też staraliśmy się rozbudzić ze snu Kopciuszka prawie już zapomniane tradycyjne gatunki winorośli prowadząc ich przetwórstwo najnowocześniejszymi i najdelikatniejszymi technologiami. Centrum winnicy mieści się w Miklóstelep, większość przynależących plantacji należała niegdyś do Instytutu Badań nad Uprawą Winorośli i Produkcją Win, w okolicach gdzie uprawa winogron sięga wilowiekowej tradycji.